Running challenge (thách thức) vs Cáp treo Hương Tích – Chùa Hương Insta360 One X

Điểm xuất phát là ga Cáp treo chiều về Động Hương Tích – Thiên Trù.

source