เที่ยวเวนิส หรือ เวเน็ตเซีย อิตาลี [Insta360 One X]

เที่ยวเวนิส Venice หรือ เวเน็ตเซีย Venezia อิตาลี เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวนมากเข้าด้วยกัน
สถานที่สำคัญในการท่องเที่ยว มหาวิหารซานมาร์โค (St.Mark’s Basilica) และ สะพาน Rialto แห่ง Grand Canal

[Insta360 One X]

#เที่ยวเวนิส #เที่ยวอิตาลี

source