เที่ยวอิตาลี เที่ยวโรม อนุสรณ์น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain [Insta360 One X]

เที่ยวอิตาลี เที่ยวโรม สถานที่สำคัญที่ต้องแวะอีกสถานที่หนึ่งคือ น้ำพุ เทรวี่ (Trevi Fountain) เป็นลานน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี
สามารถเข้าชมในบริเวณลานน้ำพุได้ทุกวัน และเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงกลางวันและกลางคืนนั้นก็จะมีบรรยากาศความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป

#เที่ยวอิตาลี #เที่ยวยุโรป

ถ่ายด้วย Insta360 One X

source