ลอง Insta360 OneX ถ่ายกลางคืน

เบอร์ห้า บ้าเห่อสุดๆ ลองถ่ายกล้องกลางคืน กับสภาพแสงแบบบ้านๆ

source